Prezentare proiect

Denumire proiect: "Implementare de soluții de e-guvernare și registru agricol în format electronic în județul Harghita”. Cod SMIS-CSNR 48432

Perioada de implementare: 2015.05.18 - 2015.11.07

Valoare proiect: 9,009,157 RON + TVA

Obiectiv general proiect: crearea unui ansamblu de componente hardware, software si comunicatii care sa puna la dispozitie servicii administrative prin mijloace electronice, care sa participe la fundamentarea deciziei manageriale in UAT partenere prin implementarea unui sistem informatic capabil sa optimizeze functionarea structurilor organizatorice din aministratia publica locala si care sa furnizeze servicii publice on-line catre cetateni/mediul de

Furnizor: S.C. Combridge S.R.L - Sfantu Gheorghe