Despre comuna noastră

Data publicării: 26 octombrie 2015

stire

Joseni

Este una dintre cele mai mari şi cele mai vechi localităţi din Depresiunea Gheorgheni. Se află la intersecţia drumului naţional 13B şi a drumului judeţean 126. Localitatea este aşezată de-a lungul drumului naţional 13B, la 6 km de municipiul Gheorgheni. Această porţiune de drum principal, care trece prin „Alszeg”, apoi prin „Bagolyloka” şi se îndreaptă spre Topitoria de In, se numeşte „Drumul Sării”. Comuna Lăzarea se află la o distanţă de 4 km pe drumul judeţean 126, comuna Ciumani la 2 km, iar comuna Suseni la 6 km. Centrul comunei se află la o altitudine de 743 m de la nivelul mării. Vechiul drum al sării trecea la sud de comună şi prin trecătoarea Putna trecea mai departe către Praid. Drumul de la Borzont a fost construit în jurul anului 1853 până la trecătoarea Bucin. Comuna este cunoscută fiind centrul unui pelerinaj multisecular la Şumulei Ciuc. Şi în zilele noastre locuitorii comunei se duc pe jos la pelerinajul de la Şumuleu Ciuc, purtând drapele bisericeşti şi icoane. La data de 1 ianuarie 1996, populaţia comunei număra 6.037 de suflete.
Biserica romano-catolică se înalţă în centrul comunei şi este împrejmuită de un gard de piatră. Este una dintre cele mai vechi biserici din zona Gheorgheni. În registrul oficial al monumentelor din judeţul Harghita (1992) figurează ca clădire – monument. Baza turnului şi boltele fac referire la stilul roman al secolului al XIII-lea. Portalul de piatră rămas intact, datează din epoca romană. Anul 1213, gravat în tencuiala turnului nu este considerat veridic.
În secolul 15. biserica este reconstruită în stil gotic, păstrând partea de jos şi portalul turnului. Turnul este supraînălţat. Geamurile de la intrarea principală de azi păstrează elemente gotice vechi. Şi baptisteriul din altar datează tot din perioada aceea. În anii 1930 biserica este renovată şi lărgită.
În partea de sud a comunei a avut o biserică de piatră şi comunitatea greco-catolică (Benkő K. 1853. 158). Biserica lor s-a construit în 1850. La recensământul populaţiei române din anul 1748, în Joseni au trăit 40 de familii, care din punct de vedere bisericesc aparţineau la Voşlăbeni.

În data de 23 mai 1998, la aniversarea de 400 de ani a educaţiei şcolare din comună, a fost dezvelit bustul dascălului-cantor Domokos Pál Péter (creaţia artistului plastic Miholcsa József din Târgu Mureş). În amintirea aniversării şi a primului învăţător, Mihály Deák, pe peretele liceului „Sövér Elek” a fost dezvelită şi o placă comemorativă.

Borzont (Borzont)
Este un sat care din punct de vedere administrativ aparţine la comuna Joseni. Este aşezată în valea pârâului Borzontu’ Mare, la 10 km de municipiul Gheorgheni, de-a lungul drumului naţional 13B, Gheorgheni – Praid. Acest drum urcă până la trecătoarea Bucin prin valea pârâului Borzontu’ Mic. Drumul ntre Gheorgheni şi Praid are lungimea de 51 km. Satul s-a format prin strămutarea locuitorilor din Joseni. În anul 1770 sunt aduşi greco-catolici din Moldova.
„Mestecănişul” se află lângă drumul naţional 13B la marginea dinspre munte a satului. Chiar dacă este considerat rezervaţie naturală, intervenţia umană este considerabilă: copacii sunt tăiaţi, unele porţiuni se ară, iar în urma acesteia multe dintre plantele rare sunt compromise.
În sat s-a construit o biserică romano-catolică (cu o poartă secuiească bogat ornată la intrare). Altarul a fost adus din capela Sf. Ştefan a bisericii din Joseni. Praznicul bisericii este la 20 august.
Cărare turistică la vârful Bucin:
Borzont – Bucin diasporă – Creasta Tătarului
Părăsind satul Borzont pe DN 13B în direcţia vârfului Bucin, cărarea străbate povârnişurile estice ale Munţilor Gurghiului într-o zonă plăcută, împădurită.

Înapoi