Prezentare proiect


Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”


IMPLEMENTARE DE SOLUȚII DE E-GUVERNARE ȘI REGISTRU AGRICOL ÎN FORMAT ELECTRONIC ÎN JUDEȚUL HARGHITA


Proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională


Consiliul Județean Harghita, cu sediul în 530140-Miercurea-Ciuc, Piaţa Libertăţii, nr. 5,  jud. Harghita, în calitate de beneficiar, încheie cu data de 30 noiembrie 2015, proiectul ”IMPLEMENTARE DE SOLUȚII DE E-GUVERNARE ȘI REGISTRU AGRICOL ÎN FORMAT ELECTRONIC ÎN JUDEȚUL HARGHITA”, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională și Bugetul de stat, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul pentru Societatea Informațională, în calitate de Organism Intermediar, în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” cu sediul în B-dul Libertății, nr. 14, sector 5, cod 050706, București, conform Contractului de finanțare nr. 1763/321/19.02.2014,cod SMIS: 48432.

Obiectivul proiectului este dezvoltarea serviciilor de e-administraţie atât pentru cetăţeni şi mediul de afaceri, cât şi pentru administraţia publică la nivelul judeţului Harghita. Pentru atingerea acestui obiectiv au fost implementate la cele 15 unităţi administrativ-teritoriale partenere soluţii informatice integrate, care să permită urmărirea activităţilor specifice: financiar-contabile, bugetare, resurse umane, impozite şi taxe, un sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic, respectiv vizează modernizarea infrastructurii TIC a 15 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Harghita. Serviciile publice destinate cetățenilor pot fi accesate pe portalul: www.e-serviciihr.ro respectiv www.e-szolgaltatasokhr.ro.
Valoarea totală aprobată a proiectului este de 6.690.407,62 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă este de 6.663.995,62 lei (5.400.901,89 lei din FEDR și 1.129.813,82 lei din bugetul național), cofinanţarea eligibilă a beneficiarului este de 133.279,91 lei.

Proiectul a fost implementat prin coordonarea Consiliului Județean Harghita, la nivelul celor 15 unităţi administrativ-teritoriale partenere din judeţul Harghita, respectiv: Tușnad, Sânsimion, Siculeni, Dănești, Lunca de Sus, Mihăileni, Joseni, Remetea, Gălăuțaș, Sărmaș, Satu Mare, Brădești, Atid, Avrămești, Șimonești.

Durata de implementare a proiectului a fost de 22 luni. 

Înapoi